Ontruimingssystemen

Op tijd het pand uit met ontruimingssystemen

Als gebruiker van een gebouw bent u ook verantwoordelijk voor de veiligheid van personen aanwezig in het pand. Natuurlijk wilt u dat bij brand iedereen snel in veiligheid is, de schade beperkt blijft en de bedrijfscontinuïteit gewaarborgd is. Een professionele installatie van PGH-beveiliging, met uiteraard gedegen onderhoud, zorgt ervoor dat u aan alle normen voldoet en geeft u de garantie dat u goed bent voorbereid. (Een ongeluk zit in een klein hoekje!) Alles begint met een verplichte snelle signalering en lokalisering van brand door middel van brandmelders waardoor snel en gericht actie ondernomen kan worden.

Ontruimingssystemen moeten er door middel van een signaal voor zorgen dat iedereen het gebouw zo snel mogelijk, maar op georganiseerde wijze, kan verlaten in geval van calamiteiten. Chaos wordt voorkomen door de ontruimingsinstallatie te koppelen aan het inbraakbeveiligingssysteem.

Een ontruimingsinstallatie kan handmatig worden geactiveerd via een handbrandmelder of automatisch middels een optische rookmelder (in geval van rookontwikkeling). Het systeem kan werken met een slow-whoop signaal (luid en herkenbaar), gesproken woord, of stil alarm.

Jaarlijks zal PGH-beveiliging onder meer de ontruimingssignaalgevers en ontruimingsinstallatie, controleren, meten, en zo nodig reinigen en opnieuw inregelen volgens de voorschriften (NEN2654-2).