Ontruimingssystemen

Ontruimingssysteem

Ontruimingssystemen moeten er door middel van een signaal voor zorgen dat iedereen het gebouw zo snel mogelijk, maar op georganiseerde wijze, kan verlaten in geval van calamiteiten. Chaos wordt voorkomen door de ontruimingsinstallatie te koppelen aan het inbraakbeveiligingssysteem.

Een ontruimingsinstallatie kan handmatig worden geactiveerd via een handbrandmelder of automatisch middels een optische rookmelder (in geval van rookontwikkeling). Het systeem kan werken met een slow-whoop signaal (luid en herkenbaar), gesproken woord, of stil alarm.

Jaarlijks zal PGH onder meer de ontruimingssignaalgevers, doormeldapparatuur, commandomicrofoon en personenzoekinstallaties cotroleren, meten, en zo nodig reinigen en opnieuw inregelen volgens de voorschriften (NEN2654-2).

Leave a reply